PRAVILNIK O PUTOVANJU

PRAVILNIK O PUTOVANJU

Opće upute:

  • potiče se roditelje da idu na utrke sa svojom djecom. Dio u koji mogu biti uključeni podrazumijeva i prijevoz do utrke.
  • treba slijediti raspored utrka i provjeriti mjesto i vrijeme održavanja nadolazeće utrke. Organizator utrke ima pravo otkaza utrke ili premještanje na drugo skijalište do 48 sati prije same utrke. U graničnim situacijama poželjna je češća komunikacija i po mogućnosti sudjelovanje roditelja u prijevozu.
  • treba se pridržavati vremena polaska. Podrazumijeva se da su u dogovoreno vrijeme polaska sve stvari upakirane i kombi je spreman za put. Pomozite svojim ranijim dolaskom kako bi se omogućilo dogovoreno vrijeme polaska na put.

Korištenje klupskih kombija:

  • kombiji se koriste za prijevoz sportaša na natjecanja i treninge. Sportaši u kategoriji „starija djeca“ i stariji jedino u posebnim slučajevima mogu putovati drugačije. Iznimka mora biti odobrena u komunikaciji sa trenerom i direktorom programa.
  • politika kilometraže i goriva: da bi klub raspolagao kombijima i bio u financijskoj mogućnosti održavati ih tijekom cijele godine, svakom se korisniku klupskog prijevoza računa 0,05 eura po kilometru. Sportaši koji putuju s roditeljima do i od događaja snositi će troškove prijevoza trenera. Sportaši koji putuju s roditeljima mogu u dane natjecanja koristiti klupski prijevoz kombijem, u tom će slučaju biti obvezani na naknadu od 10 eura po danu.
  • troškovi puta plaćaju se najmanje 24 sata prije polaska.
  • otkaz putovanja roditelj mora najaviti najmanje 72 sata prije polaska. U slučaju otkazivanja u vremenu manjem od 72 sata od polaska, u podjelu troškova trenera i prijevoza uračunati će se i natjecatelj koji je otkazao putovanje.
  • svaki vozač kombija će imati važeću vozačku dozvolu.
  • Osoblje neće konzumirati alkohol u roku 12 sati prije vožnje.

OZLJEDA I BOLESTI TIJEKOM PUTOVANJA

Postoji mogućnost bolesti ili ozlijede na putu.

Ako sportaševa bolest / ozljeda ne zahtijeva liječničku pomoć, ali sportaš ne želi trenirati ili nastupiti na utrci, sportaševa će odgovornost biti da se javi roditeljima. Trener će zatražiti od sportaša da se javi roditeljima, a nakon povratka s utrke, trener će pitati da li su kontaktirani. Ako sportaš nije u stanju voditi razgovor, trener će kontaktirati roditelje.

Ako je bolest ili povreda toliko teška da je potrebna medicinska pomoć, prvo će trener pokušati kontaktirati roditelje sportaša. Ako ne uspije, kontaktirati će direktora programa. Ukoliko nije u mogućnosti kontaktirati direktora programa, kontaktirati će predsjednika kluba.